Privacyverklaring De Goede Verhuurmakelaar

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijken aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

De eerste verantwoordelijken is statutair gevestigd te Amersfoort, aan de Celzusterenstraat 37 (3811 JP) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 91551021 en draagt de naam De Goede Verhuurmakelaar. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@degoedeverhuurmakelaar.nl en telefonisch via 06-36065725  

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijken omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft verantwoordelijken aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

Verantwoordelijken behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 augustus 2021.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Verantwoordelijken een overeenkomst sluit of het contactformulier invult. De persoonsgegevens worden gebruikt om een huurovereenkomst tot stand te brengen. De verhuurder voert een screening uit aan de hand van uw gegevens. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar opgeslagen.  

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:
uw toestemming en de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld
Verantwoordelijken verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting. Dit betreft de volgende gegevens: een kopie van uw paspoort, uw laatste 3 loonstroken, en uw werkgeversverklaring. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.  

Cookies
Verantwoordelijken maken op haar website gebruik van cookies voor analytische doeleinde.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijken zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijken verzorgt of een door Verantwoordelijken ingeschakelde pakketdienst. Tevens worden uw persoonsgegevens verstrekt aan (potentiële) verhuurders. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijken. 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijken op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Beveiliging
Verantwoordelijken heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen kunt u een e-mail zenden aan info@degoedeverhuurmakelaar.nl

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@degoedeverhuurmakelaar.nl

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijken met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  

Beveiliging
Verantwoordelijken heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen kunt u een e-mail zenden aan info@degoedeverhuurmakelaar.nl

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@degoedeverhuurmakelaar.nl

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijken met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  

Over mij

Ik ben Saskia de Goede. Met ruime ervaring in de verhuur sta ik voor persoonlijke, betrouwbare en professionele begeleiding bij huur en verhuur van woonruimte. 

Ik streef naar een optimale dienstverlening waarbij de belangen en wensen van zowel huurder als verhuurder zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.

De Goede Verhuurmakelaar Amersfoort

Open chat
Heeft u een vraag?
De Goede Verhuurmakelaar
Hallo 👋 waarmee kunnen we u mee helpen?